Verklaring AVG Junushoff

Ten behoeve van persoonsgegevens bezoekers voorstelling “Schemer” gespeeld door Musicalvereniging Sempre Sereno, op vrijdag 3 september en zaterdag 4 september 2021.

Wij behandelen persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring laten we weten welke gegevens we voor de voorstelling van 3 en 4 spetember 2021 gebruiken, met welk doel en hoe lang we ze bewaren.

Persoongegevens en Coronamaatregelen

In het kader van deze voorstelling gebruiken we de namen en e-mailadressen van de bezoekers van de voorstelling. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om de bezoekers voorafgaand aan de voorstelling een e-mail te sturen over de door ons getroffen Corona-maatregelen, zodat zij hierop voorbereid zijn. Daarnaast is het belangrijk dat we, in geval er een Covid -19 uitbraak mocht ontstaan, het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen ondersteunen.

We verklaren uitdrukkelijk de data niet voor andere doeleinden te gebruiken.

We bewaren de gegevens tot maximaal twee weken na de voorstelling. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.

Wij delen de persoonsgegevens niet met derden, uitgezonderd de GGD, mocht daar om gezondsheidsredenen – Covid-19 – aanleiding voor zijn.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wageningen, 13 juli 2021

D. van de Laak

Adjunct-directeur Junushoff